Concejalía
Valencià

El diumenge 30 de juny del 2013, les AMPES del municipi junt amb la Regidoria d'Educació han organitzat un MERCAT AMBULANT DE LLIBRES USATS, és a dir, dels cursos anteriors que siguen vàlids per al curs 2013-14 (es comprobrará l'ISBN).

El mercat ambulant de llibres es durà a terme en el Mercat Municipal, en la zona de teulades, i seran les AMPES les coordinadores d'esta activitat sense ser, per això, responsables de les vendes ni de les compres. L'import de cada llibre es pactarà entre el venedor/a i el comprador/a, existint un preu màxim de 10€ per llibre. No es podrà vendre més car.

No es permetrà la venda a menors sense la companyia d'una persona adulta familiar.

Hora de recepció i muntatge: 9.00h a 10,00h.
Horari del mercat ambulant: de 10.15 a 13.15h.
A les 13.30h es donarà per acabat el mercat ambulant.
Hi haurà unflables i tallers infantils  Instal·lats per la Regidoria d'Educació i compte-contes a les 12.00h.
La Cantina del Mercat estarà oberta.