Concejalía
Valencià
Els grups de criança són espais de trobada entre famílies, on s'establix una relació de suport mutu en la criança dels fills i filles, en este cas dirigit a famílies amb fills en edats compreses entre 0 i 3 anys.
Són espais de reflexió on compartir experiències i fomentar un enriquiment mutu pel que fa a la criança.
En el grup, es compartixen dubtes, dificultats i emocions que vivim en el nostre dia a dia en qualitat de pares i mares.
És un espai d'escolta, comprensió, empatia, on ens sentim reconfortats al saber que no estem sols, que altres mares i pares tenen les mateixes inseguretats, ambivalències i emocions.
En definitiva un espai per a compartir sabers i experiències pares, mares i fills, Tocant temes que ens ocupen diàriament com l'alimentació, el son, el temps de joc, la lactància, els conflictes i en general l'educació dels nostres fills.
El grup està dinamitzat per Silvia Fernández, animadora sociocultural especialitzada en maternitat i criança des del model de prevenció psicosocial.