Municipi

Dades del municipi

Situació | Comunicació | Dimensions | Servicis |
Clima | Activitats | Sanidad

 

Situació

situaciónSant Joan d’Alacant forma part de la Comarca de l’Alacantí en la província d'Alacant (Espanya) i és el centre geogràfic de l'antiga Horta d'Alacant. Situada en la costa llevantina, bonica amb les poblacions d'Alacant (a 7 Km.), Mutxamel (a 1 Km.) i El Campello (a 3 Km.).

 

Comunicació

comunicación

Es comunica amb Alacant per la N. 332 i la A-7; hi ha un servei d'autobusos entre Sant Joan d’Alacant, Mutxamel i Alacant amb eixides cada 15 minuts (línia 23), i amb El Campello un altre servei d'autobusos cada mitja hora. També cobrix el servei Mutxamel, Sant Joan d’Alacant i platges, un autobús cada mitja hora durant els mesos d'estiu; i un altre que porta a la Universitat sis vegades al dia.

 

Dimensions

dimensiones

El seu terme municipal té una extensió de 959 Hectàrees i una població pròxima als 19.000 habitants, duplicant-se en els mesos estivals. En els últims quaranta anys s'ha realitzat un important canvi que ha quintuplicat el nombre d'habitants i ha passat d'una economia basada en el sector primari, a una altra dependent del sector terciari.

 

Servicis

servicios

La seua proximitat a Alacant i a la platja de Sant Joan (a 2 Km.), l'ha convertit en una ciutat residencial. En el seu intent per no ser una mera ciutat dormitori ha aconseguit crear una important xàrcia de centres comercials i d'oci. En el nucli urbà es troben nombrosos comerços i restaurants, i en els marges de la carretera a València s'ha creat una avinguda comercial: grans superfícies, productes d'alimentació, roba, mobles, decoració, i un ampli espai dedicat a l'oci i l'entreteniment.

 

Clima

clima

Sant Joan d’Alacant gaudix de 180 dies clars a l'any i gaudix d'un clima de privilegi amb mitjanes superiors als 11 graus a l'hivern i al voltant de 20 a l'estiu, amb una màxima mitjana a l'Agost inferior a 30 graus i una mínima mitjana al Gener superior als 6 graus, sent la de Novembre a Febrer superior a les de Múrcia i València.

Activitats

actividades

El Poliesportiu Municipal es convertix en dinamitzador de les activitats esportives i de la cultura s'encarrega la Casa de Cultura.

 

Sanidad

sanidad

L'hospital de Sant Joan i la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández, amb el Centre de transfusions de la Comunitat Valenciana, són tres dels seus centres sanitaris més importants.
Les seues residències, hotels, parcs i jardins inviten al descans.