Foto de la corporació al finalitzar el ple
Concejalía
Valencià

L'Ajuntament Ple en sessió extraordinària i monogràfica celebrada el passat 24 de novembre de 2017 al Centre de Majors Salvador Gosálbez Alberola, va acordar per unanimitat atorgar a l'Il·lm. Sr. ISIDRO BUADES RIPOLL, el títol de FILL ADOPTIU de la Vila de Sant Joan d'Alacant.

 

L'acte va comptar amb la presència d’un nombrós públic, veïns i veïnes de la localitat, representants d'associacions , els Srs. Jutges de Pau de Sant Joan d'Alacant ( titular i substitut), i de Mutxamel, la Sra. Cronista de Mutxamel,  el Sr. Francisco Burillo Reyes i  el Sr. Francisco J. Burillo Seguí, Alcalde i Regidor de Cultura, respectivament, de la corporació que va atorgar al Sr. Isidro Buades el títol de Cronista de la Vila , representants festeres, etc. Van intervenir el Sr. Juan Antonio Olmedo, qui va procedir a la lectura d’un poema del Sr. Isidro  Buades, el Sr. Jorge Paya i la Sra. Asunción Brotons (Cronista de Mutxamel) qui van manifestar el seu afecte i admiració per l'homenatjat , i  la Sra. Elvira Buades,  en representació de la família. Així mateix dos integrants de la S.M. La Paz van interpretar sengles peces musicals.

 

Va tancar l'acte la intervenció del Sr. Isidro Buades, agraint el títol rebut.