Façana de l'empresa municipal
Concejalía
Valencià

Les inscripcions a aquestes borses de treball es poden fer de manera física a les oficines de l'empresa municipal Persones i Ciutat del carrer Clara Campoamor Nº 5 o al correu electrònic contacto@personasyciudad.es.

 

L'empresa municipal Persones i Ciutat de Sant Joan d'Alacant, que s'encarrega de gestionar els serveis de Neteja d'Edificis Municipals i el Servei d'Atenció Domiciliària, ha iniciat una campanya de captació de sol·licituds d'ocupació per a cobrir baixes i vacances del personal adscrit.

 

Aquesta campanya ve motivada per l'escassetat i dificultat que de vegades es té per cobrir les necessitats de personal en períodes de vacances, ja que és el moment en què altres serveis similars tenen les mateixes necessitats per cobrir les baixes. Mitjançant aquesta campanya es pretén augmentar el coneixement de les persones desocupades de les possibilitats d'ocupació per part de l'empresa municipal, i els requisits i criteris que s'utilitzen per a la selecció de personal.

 

La selecció de personal és dirigida per la coordinadora del servei, tant en Neteja com a SAD. Els criteris de selecció estan inspirats en les normes de contractació del sector públic, primant els criteris objectius entre els quals trobem com a requisit indispensable per treballar en el SAD estar en possessió de la titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en situació de dependència o el certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, així com qualificació professional obtinguda mitjançant reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i formació no formal. En el cas de la Neteja no hi ha una titulació mínima exigida.

 

La valoració de les candidatures es realitza exclusivament pel coordinador de cada servei en qüestió, qui és el responsable directe d'aquests treballadors. Els criteris que es valoren, a més de la titulació requerida, són disponibilitat i actitud; aptitud i coneixement de l'activitat; experiència laboral en l'activitat o en altres similars; i cursos homologats per organismes oficials, universitats, administració pública no requerits com qualificació professional però relacionats amb la categoria i les funcions del lloc. A més, es valoren les titulacions superiors a les exigides.

 

Les borses de treball per a cobrir aquestes vacants i baixes està permanentment obert i per a cada lloc es contacta amb persones de les inscrites a la borsa corresponent. Els candidats poden estar inscrits en diverses bosses simultàniament, encara que si una persona és contractada per una d'elles no pot optar a l'altra mentre dure el contracte. Per garantir la qualitat del servei prestat a l'Ajuntament i a persones dependents es prioritza la contractació de personal ja formades i amb experiència en serveis idèntics o a la pròpia empresa. Aquests requisits estan a disposició de consulta a la pàgina web www.personasyciudad.es.

 

"PYCSA és una de les ferramentes de creació d'ocupació de què disposa l'Ajuntament i hem d'aprofitar totes les seves potencialitats. Tot i que en dos anys la desocupació ha baixat en més de 400 persones, no n'hi ha prou i volem que troben feina més veïns i veïnes de Sant Joan", ha declarat el regidor d'Ocupació, Manel Giner.

 

"A l'empresa municipal fem un servei públic indispensable per a persones en situació de dependència, i per això la selecció de personal es fa amb criteris de professionalitat en una orientació clara enfocada a l'usuari. Però hi ha èpoques de l'any en què ens costa trobar personal qualificat per cobrir vacants", ha declarat el president de l'empresa municipal i alcalde, Jaime Albero (PSPV-PSOE).