- FET i de les JONS. Documentació en procés d'identificació i descripció, anys extrems aproximats 1939-1975.

- Càmera Agrària. Recull la documentació d'aquesta institució hereva de la Hermandad Sindical de Agricultores y Ganaderos. En procés d'identificació, segona meitat del segle XX.
 

- Societat de Camperols de Sant Joan d'Alacant. Actes i registre de socis de 1937-1938.
 

- Societat d'Agricultors La Unió UGT. Llistat d'afiliats de 1936-1938.

- Col·legi Públic Crist de la Pau. Documentació de la segona meitat del segle XX, en procés de classificació i descripció.
 

- Fons gràfic Adolfo Castillo Morcillo. Fotografies d'actes culturals i festius, civils i religiosos, preses entre 2001 i 2006, pendent de tractament arxivístic.
 

- Col·lecció Martínez-Mena. El jurista Miguel Martínez-Mena (1917-2008) va ser l'últim propietari de la finca “Pedro José”, adquirida per l'ajuntament en 2006. En el seu interior es trobava una col·lecció documental de diverses temàtiques (Ordre de Sant Joan de Déu, Santa Faç, Transició i temes alacantins i locals), així com llibres i publicacions periòdiques que van anar a parar a l'AMSJA. Les dates extremes van des de 1709 a 1992.

- Compta així mateix l'AMSJA amb altres imprtants donacions i dipòsits tant de persones com d'institucions i associacions:

  • Penya Els Penjats
  • Societat Ciclista Sant Joan
  • Associació Cultural Lloixa
  • Grup Fotogràfic Sant Joan
  • Societat Musical La Pau
  • Comissió de Festes Crist de la Pau
  • Secció Adoradora Nocturna