El Servei d'Arxius va presentar el passat 4 de març l'OPAC (Catàleg d'Accés Públic en Línia) que en una primera fase permet accedir a una selecció de fons documentals dels arxius gestionats directament per la Generalitat: Arxiu del Regne de València, Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, Arxiu Històric d'Oriola i els històrics provincials d'Alacant i Castelló.

Entre els fons d'aquests arxius ja es poden trobar més de 500 registres relatius a Sant Joan d'Alacant en alguns casos digitalitzats per a la seua consulta directa.

En pròximes fases s'incorporaran els fons dels arxius municipals que treballen amb el SAVEX (Servei Valencià d'Arxius en Xarxa) entre els quals està l'ASMSJA.