Concejalía
Valencià

HORARI ESPECIAL TOTS ELS SANTS 2019

L'horari seria de dimarts 29 d'octubre a 1 de novembre de 7.30 del matí a 20 hores.

El dissabte 2 de novembre de 8.30 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

El diumenge 3 de novembre  de 8.30 a 14 hores.