CARTELL CERTAMEN FOTOGRAFIA 2020
Concejalía
Valencià

Fa huit anys que des de la Regidoria de Cultura es promou el certamen de fotografia Vila de Sant Joan d`Alacant amb l'ànim de fomentar aquesta secció de l'art, així com premiar als amants d'aquesta disciplina la seua professionalitat

Les bases reguladores del VIII Certamen de Fotografia Vila de Sant Joan van ser aprovades per Resolució número 2020/0097, de 21 de gener (BOP NÚM.21 de 31/01/2020).

En sessió celebrada amb data de 5 de juny de 2020, el Jurat després d'àmplia deliberació, valora en general, l'alt nivell de les obres presentades, i per unanimitat, acorda atorgar el premi a:

D. GREGORIO RECHE GONZÁLEZ. Títol de la Fotografia: SENSE TÍTOL.