enquesta de satisfacció
Concejalía
Valencià

QUÉ OPINES SOBRE LA BIBLIOTECA?

 

La biblioteca municipal de Sant Joan es troba immersa en el procés d'aprovació de la seua Carta de Serveis. Per a poder mesurar el grau de compliment dels compromisos adquirits en ella, és necessari conéixer l'opinió que les persones usuàries tenen dels seus serveis, activitats, instal·lacions i personal. 

La forma triada per a conéixer el grau de satisfacció amb els diferents aspectes que conformen el servei de biblioteca és el de enquesta.  Per a garantir l'anonimat, es poden recollir en el mostrador d'informació de la biblioteca i entregar en la bústia preparada a aquest efecte.

Les respostes es podran entregar durant el mes de novembre i fins a finals de desembre de 2019.

Una vegada processades totes les enquestes rebudes, els resultats es publicaran en la web de la biblioteca durant el primer trimestre del pròxim any.

El document es pot també descarregar des de la web de la biblioteca.