BASE DE DADES REPRESALIATS DEL FRANQUISME

L'Arxiu de la Democràcia de l'Arxiu de la Universitat d'Alacant ha posat a la disposició de tots la base de dades sobre represaliats pel franquisme a Alacant. Aquest treball ha sigut realitzat per Francisco Moreno i un equip de col·laboradors investigant especialment els fons de l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant (AHPA) i altres arxius municipals.

En aquesta base s'arreplega un estudi i dades sobre 74 veïns i veïnes de Sant Joan d'Alacant procedents de diferents fonts. En concret els arxius consultats han sigut l'AHPA, l'Arxiu de la Democràcia i l'Arxiu General de l'Administració; també s'ha consultat la Gaseta d'Alacant, la Fulla Oficial i el BOP. Completant-se amb informació dels investigadors Miguel Ors i Carlos Salines.

Compartim l'enllaç per a difondre i fer més accessible aquesta informació que concerneix al nostre municipi i esperem que en breu es puguen incorporar les dades relatives a represaliats que es conserven en els documents de l'AMSJA.

https://archivodemocracia.ua.es/es/represion-franquista-alicante/archivo-represaliados/base-de-datos-de-represaliados-por-el-franquismo-en-alicante.html