Concejalía
Valencià
Aquest servei d'assistència als contribuents es presta des de l'any passat en virtut a un conveni subscrit per l'ajuntament i l'oficina tributària. Els interessats podran acudir a l'oficina de Summa (Rambla, 19) des del 13 de maig fins a l'1 de juliol, tots dos inclusivament, de dilluns a divendres i de 8:30 a 14 hores. Serà necessari sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina web www.agenciatributaria.es o per telèfon (901 22 33 44).