Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i la creació de l'ocupació

 
     
 
   

El Consell de Ministres del passat divendres va aprovar el Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, publicat en el BOE el dissabte 23 de febrer.

 
 
 

Aquesta bateria de més de 50 mesures, incideixen en els aspectes més preocupants que afecten a l'economia espanyola, com són la creació d'empreses, l'autoocupació, el finançament, la fiscalitat i la morositat. Per això, s'espera que tinguin un impacte directe sobre l'activitat empresarial, fonamentalment, en les pimes i pel que fa a la creació d'empreses i la generació d'ocupació pels més joves.

 
 
 

Estructura general de mesures de suport:

 
 
 

Desenvolupament de l'Estratègia d'Emprendimiento i Ocupació Jove

 
     
     

Suports fiscals a la iniciativa emprenedora

 
     
     

Suport al finançament empresarial

 
     
     

Mesures en el sector ferroviari

 
     
     

Mesures en el sector dels hidrocarburs