Entre els objectius principals de l'Agència de Desenvolupament Local destaca el de la dinamització de les empreses del municipio.la promoció econòmica de Sant Joan d'Alacant suposa un aspecte clau per a combatre l'atur: sense empreses no hi ha ocupació,per açò les actuacions de l'Ajuntament i d'aquest àrea en concret estan dirigides a posar tots els mitjans al nostre abast per a afavorir:

  • Entre els objectius principals de l'Atraure inversors que instal·len les seues empreses en el nostre municipi.
  • Consolidar el creixement dels ja existents.
  • Fomentar el sorgiment de noves iniciatives empresarials