Valencià

Dins de l'activitat que es realitza des de les àrees de Desenrotllament Local, Economia i Innovació Territorial dirigida pel socialista Manel Giner, s'han contractat a sis desocupats de llarga duració del municipi, gràcies a una subvenció que dins del programa EMCORP per a desocupats de llarga duració, se'ns va concedir un import de 55.484,58 EUR, als que la regidoria va aportar voluntàriament la quantitat de 16.994,23 EUR amb l'objecte d'allargar la jornada i la duració de les contractacions al màxim, donant la major estabilitat possible als treballadors, suposant un total de 72.478,81 EUR el cost del programa.

El conjunt de funcions que exercixen és d'allò més variat i arrepleguen totes aquelles que sent interessants o necessàries, no es realitzen amb plantilla municipal per falta de llocs o d'efectius. "Pese a ser un servici amb duració limitada a la duració de la subvenció, és intenció d'esta regidoria trobar la fórmula per a prolongar este servici en el temps donat l'important valor social que té la mateixa no sols per als usuaris, sinó per als treballadors, desocupats de llarga duració en la seua totalitat. Fins al moment el retorn del servici per part de ciutadania en general està sent positiu a nivell d'incidències i sugerencias".