https://cdn.cursosgratuitos.eu/img_destacados/l/Tecnico-Organizar-Centros-Escolares.jpg

 

Publicada la RESOLUCIÓ De 29 de març del 2017, del director  territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la que s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Edcuación Secundària i Batxillerat  en centres públics i centres privats concertats,no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.

Enllaç d'accés a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a través del qual es pot accedir a l'Assistent d'Admissió Telemàtica http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Codi dels centres:

CEIP EL ROMERO 03010636

CEIP RAJOLETES 03009348

CEIP CRIST DE LA PAZ 03008162

LA NOSTRA SRA. DEL CARMEN 03008174

IES LLOIXA 03010429

IES GARCÍA BERLANGA 03010478