https://cdn.cursosgratuitos.eu/img_destacados/l/Tecnico-Organizar-Centros-Escolares.jpg

 

RESOLUCIÓ de 26 de març del 2018, de la Directora Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la que s'establixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres  públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.

 

Enllaç d'accés a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a través del qual es pot accedir a l'Assistent d'Admissió Telemàtica  http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Codis dels centres:

CEIP LO ROMERO 03010636

CEIP RAJOLETES 03009348

CEIP CRISTO DE LA PAZ 03008162

NUESTRA SRA. DEL CARMEN 03008174

 

IES LLOIXA 03010429

IES GARCÍA BERLANGA 03010478 

Documentos
RESOLUCIÓ 1.22 MB