Concejalía
Valencià

Publicats els llistats provisionals de les ajudes per a menjador escolar, a partir del dia 24 de novembre i fins a l'11 de desembre es podran presenten reclamacions o al·legacions a les citades llistes, es presentaren per registre en l'ajuntament en horari de 9,00 a 14,00 hores.

Després del període de reclamacions o al·legacions, La Comissió de Valoració emetrà proposta de resolució definitiva amb el contingut següent:

Una relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de l'ajuda de menjador.

La quantificació individualitzada de l'ajuda de menjador.