Per a fer-te soci, únicament has d'omplir el formulari, que podràs descarregar-te punxant en l'enllaç corresponent, i portar-ho junt amb una foto tipus carnet al poliesportiu de Sant Joan d'Alcant.

És imprescindible la presència del soci, ja que se li farà una fotografia per al carnet.

El pagament de la 1a quota es realitzarà en el moment amb targeta de crèdit, en les oficines del Poliesportiu de Sant Joan d´Alacant.

Les següents quotes seran domiciliades, es passaria el càrrec a 2 de gener de l'exercici, i la seua vigència serà fins a 31/12, es renovarà automàticament, si per part del soci no hi ha una comunicació expressa de baixa.

Els imports a pagar són:

Majors de 18 anys -------------------------------------------------- 20 € a l'any
Entre 14 i 18 anys ambdós inclusivament
-------------------- 10 € a l'any
Menors de 14 anys
-------------------------------------------------- 5 € a l'any

 

Per a donar-se de BAIXA com a soci, ha de presentar un escrit al poliesportiu de Sant Joan d´Alacant, pels procediments que establix l'administració, Sol·licitant la baixa com a soci del poliesportiu per a l'any següent a què s'estiga en curs.