Durant els dies entranyables de Nadal, la infància té la seua especial festa de l'Epifania amb la Cavalcada de Reis. Els Reis vénen en helicòpter el dia 5 de Gener i recorren els carrers principals del poble en les seues carrosses, amb els seus patges muntats en dos camions carregats de joguets, que van tirant perquè els xiquets els agarren. Durant el dia 6 els Reis van a la missa de xiquets i després visiten les residències i l'hospital.

Abans, el dia 26 de Desembre el Carter Reial de les seues Majestats d'Orient ens visita per a recórrer les cartes dels xiquets.

També cal mencionar la Missa del Gall del dia 24 a les dotze de la nit en la parròquia. En finalitzar aquesta tot el món està invitat a xocolate amb tonyes.