Concejalía
Valencià

2n PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL
El passat 18 i 30 d'octubre, personal d'Ajuntament de Sant Joan i de diverses Associacions es van formar en la Regidoria d'Igualtat, a càrrec de Julia Parra, amb motiu de l'actual elaboració del 2n Pla d'Igualtat Municipal.