Concejalía
Valencià

No més agressions sexistes. Amb este lema la Regidoria d'Igualtat, en col·laboració amb l'àrea de Festes, ha engegat una campanya d'actuació a les festes majors de Sant Joan, amb la finalitat de promoure actituds i comportaments basats en el respecte i la igualtat, i sensibilitzar als nostres festers i festeres en la prevenció de tals agressions.

La campanya sorgix com a resposta a les greus situacions que en molts municipis es viuen en èpoques festives, ja que l'oci, la distensió i l'esplai que generen servixen moltes vegades d'excusa perquè les dones no siguen respectades i es vegen intimidades i tractades com a objectes sexuals.

Durant les festes, Igualtat habilitarà un espai d'informació denominat "Punt lila" en la mascletà de la plaça de L'Ordana del 13 al 16 de setembre, on es donarà informació en matèria de prevenció de violència masclista mitjançant guies i altres recursos materials. També atendran i actuaran, si es presenta el cas, davant este tipus de situacions en col·laboració de les forces de seguretat.

És per açò que des de l'Ajuntament es fa una crida a la col·laboració a aquelles persones interessades a participar com a voluntàries per a recolzar, informar i actuar en la prevenció d'estes agressions. Gent amb una actitud activa en la defensa de la igualtat i contra qualsevol forma d'expressió que siga irrespectuosa. Estes persones crearan un grup anomenat "Gent amb actitud" que rebrà una sessió de formació on se'ls informarà del protocol a seguir en este tipus de situacions.

També estaran distribuïdes per algunes de les penyes per a proporcionar recolze en cas que siga necessari. Oferiran, així mateix, informació a totes les penyes festeres perquè disposen de mitjans per a facilitar que les zones d'oci siguen espais lliures de masclisme i agressions sexistes i, d'esta manera, que dones i homes gaudisquen del mateix dret a divertir-se en igualtat i llibertat.

Les persones interessades poden contactar fins al 6 de setembre amb l'àrea d'Igualtat a través de servicios.sociales.mujer@santjoandalacant.es, cridant al 965 653 245 o acudint a les dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Joan.

Unes festes amb respecte, són unes festes en llibertat.