Concejalía
Valencià

Amb la consolidació del projecte Nos Movemos després de quatre anys en funcionament, la Regidoria de Joventut ha volgut donar un pas endavant en les actuacions en este programa d'inclusió social incorporant un nou grup d'edat.

Inicialment, este nou grup compta amb la mateixa filosofia que l'original, treballant amb les arts escèniques com a vehicle d'inclusió per a seguir experimentant tant artísticament com a escala psicosocial. L'objectiu no és altre que crear un moviment entre la infància i adolescència basat en la solidaritat, la creativitat i en la integració.

Nos Movemos Junior està destinat a xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys amb diverses capacitats que, mitjançant dinàmiques i jocs de moviment, treballen en un grup reduït de 9 participants en una aproximació al teatre corporal i la dansa-teatre d'entre altres, el Odín Teatret de Dinamarca o el Tanztheatern Wuppertal d'Alemanya.

D'esta manera, es pretén que els i les joves aporten la seua creativitat i siguen els artífexs de tot el que siga possible dins del procés. Es posarà l'accent que proposen, juguen i experimenten per a obtenir materials amb els quals elaborar seqüències de moviment, que al seu torn se seleccionaran per a crear les coreografies.

Este projecte partix de les dinàmiques de Nos Movemos, on conviuen persones amb i sense discapacitat intel·lectual que participen en les mateixes activitats exactament igual que la resta de manera horitzontal. Amb el nou grup també es partix del moviment quotidià per a capturar-ho, estilitzar-ho i convertir-ho en moviment escènic de manera que, a partir d'ells mateixos, desaparega la dificultat que suposaria aprendre tècniques de mètodes definits com la dansa clàssica.

A més, Nos Movemos Junior és un projecte de voluntariat, on persones de forma voluntària realitzaran labors de recolzament en les activitats dutes a terme en el laboratori d'arts escèniques.

 

 
Els objectius específics se centren en afavorir:

 

♣ L'ús de l'art i de la cultura com a eines de transformació social

♣ El desenvolupament personal mitjançant la participació en activitats culturals, i especialment la intervenció en el procés creatiu que puga produir un canvi individual en aspectes com la confiança en un mateix, les habilitats, les aptituds i les relacions socials.

♣ La cohesió i la inclusió social, mitjançant la creació d'espais de relació, intercanvi i convivència.