BAND - Horari d'arreplega d'efectes en els punts verds habilitats
Valencià

ASSUMPTE: ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE NETEJA PUBLICA, ARREPLEGA DE RESIDUS, ABOCAMENT DE TERRES I RUNES- BAN D'ALCALDIA Horari d'arreplega d'efectes en els punts verds habilitats. Expte. 7157/2017 Ref. ALC/rmmr 

JAIME J.ALBERO GABRIEL, Alcalde President de l'Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, en exercici de les facultats que li conferix l'art. 21.1.e) de la Llei 7/1095 de 2 d'Abril Reguladora de Bases de Règim Local , publicada en BOPA NÚM. 98 de 24 de Maig de 2019 l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE NETEJA PUBLICA, ARREPLEGA DE RESIDUS, ABOCAMENT DE TERRES I RUNES- i determinada la seua vigència i executivitat plenes amb efectes del dia 17 de Juny de 2019 , dicta el següent 

BAND

L'arreplega d'efectes es realitzarà en els Punts Verds habilitats per a això en el terme municipal de Sant Joan d’Alacant. A més, els dilluns entre les 20 i les 23 hores es podran deixar els efectes al costat dels contenidors previ avís la setmana anterior al telèfon: 965651728. Horari d'atenció telefònica de dilluns a divendres de 8h a 14h i de 16h a 19h. 

L'horari d'atenció al públic del Punt Verd Central (situat darrere de la Policia Local) és el següent:


- Dimarts de 8 a 12 hores
- Dijous de 16:30 a 19:30 hores
- Dissabtes de 8:30 a 12:30 hores

La resta de Punts verds s'obriran segons el calendari següent:


- Cami Lloixa: dimarts 17-20 hores
- Urb. Vistalmar: divendres 17-20 hores
- Carrer Adolfo Suarez: dissabte 9-13 hores 
- Av Comtat de Fabraquer (Belucha) : dissabte 9-13 hores
- Carrer 8 de març: dissabte 9-13 hores
- Carrer L'Horta: divendres 17-20 hores

L'Alcalde