L’Àrea de Manteniment i Obres és imprescindible per a poder gaudir d’un ambient urbà adequat i uns serveis públics de qualitat. No solament s’encarrega de tindre tots els edificis municipals i les vies públiques, sinó també de renovar el mobiliari urbà danyat, de col·locar la senyalització viària vertical i horitzontal dels carrers i places i del muntatge i desmuntatge d'infraestructures per a actes públics culturals, esportius i socials organitzats per l'Ajuntament. També gestiona l'emmagatzematge i la distribució de material divers (escenaris, tanques, llums…) per a les activitats de les entitats del municipi.

El personal de la Brigada fa les funcions d’obrer, electricista, pintor, manyà, fuster… És, per tant, un personal polivalent i flexible que sap adaptar-se a les necessitats del servei.

Així i tot, la Brigada té per davant reptes importants com ara la millora de la flota de vehicles a la seua disposició o la formació i especialització dels seus treballadors per assumir més funcions i abandonar l’externalització de serveis a l'hora de cobrir necessitats quotidianes.

 

Eva María Delgado Cabezuelo.

Regidora de la neteja i gestió de residus, tràfic, transport, cementeri, manteniment i obres, medi ambient

evamariadelgado@santjoandalacant.es

Noticias

L'ajuntament de Sant Joan, des de la regidoria de Neteja i Manteniment dirigida per Eva ...
Ahir van començar les obres del Partidor de Toril , un element que forma part ...
La regidoria de Mobilitat que dirigeix ​​Eva Delgado ha habilitat un nou aparcament dissuasori en ...
El projecte de reparació del Partidor del Toril té el vistiplau de la Direcció general ...
L’ajuntament de Sant Joan d’Alacant, a través de la regidoria de Mobilitat que dirigeix Eva ...
Des de la Regidoria de Manteniment i Obres dirigida per Eva Delgado i dins del ...