Informació sobre Picudo Roig

Davant la possible presència del Picudo Roig (Rhynchophorus ferrugineus) o curculiónido ferruginoso en el nostre municipi es desenvolupa a continuació la informació necessària per a la seua detecció i els passos a seguir en cas de ser propietari de palmeres afectades.

El Picudo Roig és un insecte que en la nostra zona mostra especial predilecció per la palmera canària i la datilera, encara que també s'han constatat casos d'infestación de palmeres whasingtonias. Aquest insecte viu i s'alimenta a l'interior de les bases de les fulles i a l'interior del tronc, per la qual cosa és difícil de detectar fins i tot mitjançant inspecció visual exhaustiva. En una palmera el picudo es pot trobar sota quatre formes diferents: ou, larva, pupa (capoll) i adult.

Els danys són produïts fonamentalment a les larves que s'allotgen a l'interior de la palmera i s'alimenten dels teixits més tendres, mentre que els adults són els encarregats de la multiplicació reproductiva i la colonització de nous exemplars. Els possibles símptomes poden ser:

 • Sense símptomes.
 • Fulles externes caigudes.
 • Fulles centrals amb extrem retorçat.
 • Aspecte decaigut de fulles més tendres del cogollo central.
 • Trossos de fulles rosegats en copa o hijuelos en forma de V.
 • Presència de capolls, adults o larves de l'insecte.
 • Galeries o perforacions en aixelles i corts de poda.
 • Aspecte aplomat general de la corona de fulles.

Segons la informació facilitada per la Secció de Sanitat Vegetal d'Alacant depenent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, els passos a seguir aconsellats quan es detecta l'insecte són:

 

 • Comunicació de la detecció de l'insecte a l'ajuntament i la Conselleria.
 • Tractament de les palmeres visiblement afectades i de les d'al voltant.
 • Observació de l'evolució: si és positiva seguir amb el tractament.
 • Si l'evolució en negativa talar la palmera. Cridar abans de talar l'exemplar per a concretar la recollida al telèfon 900532000, horari: 8-14h i 16-18h.
 • Continuar tractant la resta de palmeres.

La Conselleria es fa càrrec únicament de la recollida de la palmera i la seua destrucció, però és el propietari de l'exemplar qui ha de córrer amb les despeses originades fins a aqueix moment (tractaments, tala, etc.) Para més informació sobre les obligacions dels propietaris de palmeres s'ha de consultar l'Ordre de 22 de desembre on s'estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per al control i eradicació de la plaga Rhynchophorus ferrugineus. Els tractaments recomanats per la Conselleria són:

  Viver Parcs Públics Jardins particulars
Clorpirifos 48% Si No Si
Formet 50% Si No No
Imidacloprid 20% Si Si * Si
Tiametoxam 25% Si Si * Si

 * Autoritzat per a injecció en tronc. Aquests tractaments podrien variar a partir de l'1 de gener de 2011 a causa de l'entrada en vigor de nova normativa sobre aquest tema.

Archivos adjuntos