La mobilitat sostenible s'ha convertit en una preocupació compartida per la majoria de les ciutats, que pretenen sensibilitzar a la població de la importància que, per al seu avanç econòmic i social, suposa l'adopció de mesures que responguen al desafiament que planteja el desenvolupament urbà. Per açò, les ciutats aposten per plans de mobilitat urbanes sostenibles (PMUS) per a dotar de major qualitat a la mobilitat de les nostres ciutats des d'una perspectiva energètica i mediambiental.

 

En el procés d'elaboració del PMUS és molt important la participació de tots els agents implicats en la mobilitat municipal, tan ciutadans particulars com a representants d'empreses, institucions, associacions.

 

En 2011, Sant Joan va realitzar a través de la Regidoria de Medi ambient una participació pública estructurada al voltant del Fòrum per la Mobilitat Sostenible, organitzat en diferentspanells ciutadanssegons les diferents maneres de transport. Un sobre transport públic i vehicle privat, un altre sobre la bicicleta, i l'últim sobre el vianant.

 

Així mateix, es van celebrar tallers de treball, on tècnics i responsables polítics col·laboraran amb els agents implicats (ciutadania i representants de col·lectius) en la confecció de les propostes del PMUS.

 

Per a més informació: medio.ambiente@santjoandalacant.es