Fotografía de dos de les noves jardineres
Concejalía
Valencià

Continuant amb les actuacions del programa de ‘Horts Urbans Ecològics’, la regidoria de Medi ambient ha habilitat unes jardineres adaptades al Centre Municipal de Majors per a la realització de cursos de formació. Aquests nous elements que facilitaran la formació i l'accessibilitat compten amb una altura d'uns 70 centímetres que permeten l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda o algun tipus de discapacitat.