Resultats de Llars Verds
Valencià

El programa ambiental de la Regidoria de Medi ambient aconsegueix reduir més d'un 20 % en l'emissió total de CO2. A més, les famílies han experimentat un estalvi significatiu quant al consum de llum i aigua.

 

Llars Verds és una iniciativa que aterrava a Sant Joan per primera vegada el passat mes de novembre gràcies a la Regidoria de Medi ambient, amb l'objectiu d'aconseguir un canvi en els hàbits quotidians de les llars participants i possibilitar el desenvolupament d'una vida diària més responsable i sostenible.

 

Durant sis mesos, un total de 15 famílies empadronades a Sant Joan (40 persones en total) han tingut l'oportunitat de desenvolupar habilitats per a l'optimització dels recursos energètics i així conèixer i comprendre tots aquells factors que influeixen en l'economia domèstica en relació a l'eficiència energètica.

 

El programa partia d'una visita a les llars, la realització d'enquestes i entrevistes destinades a elaborar propostes d'estalvi personalitzades amb les quals les famílies havien de treballar. A més, Llars Verds ha comptat amb cinc tallers dissenyats per a complir una funció lúdic-formativa mitjançant xarrades i activitats pràctiques. Les sessions estaven plantejades per a aprofundir en els diferents àmbits d'estalvi en el consum de la llar, centrats en l'energia, l'aigua, els residus, el consum i la mobilitat. Així mateix, diverses empreses especialitzades en cadascuna de les àrees han format part del procés d'assimilació dels coneixements adquirits en cada sessió i han oferit kits ecològics de regal.

 

Una vegada finalitzat el programa, s'ha comprovat que els resultats obtinguts han sigut favorables. Després de les propostes de millora i els canvis realitzats en les llars, el consum mitjà d'aigua ha descendit un 24%, la qual cosa suposa un estalvi mitjà en la factura de quasi 8€. En el cas del consum d'energia, s'ha produït una disminució del 10,5 % de kwh mitjà de les famílies en comparar les factures entre 2016 i 2017. No obstant açò, aquesta baixada no s'ha traduït en una disminució econòmica directa a causa de l'increment en el preu de la factura de llum de principis d'any. No obstant açò, el programa ha aconseguit esmorteir aquesta pujada amb un descens en el cost total en un 15 %.

 

A més, un dels objectius del programa era el de reduir la generació de CO2 en un 10 %. A causa que la seua emissió pot relacionar-se amb el consum de qualsevol de les fonts d'energia i a la despesa d'aigua, els resultats revelen que s'ha produït una baixada en la generació de CO2 d'un 13 % i d'un 25 % a causa de la disminució del consum de llum i aigua respectivament.

 

El regidor de Medi ambient, Sergio Agueitos, afig que "els resultats ens indiquen que l'actuació i aplicació de mecanismes a favor de la protecció i el manteniment del medi ambient ens permet reduir el cost de la nostra factura. Hem complit els objectius amb resultats favorables i hem aconseguit un augment en el nivell de conscienciació i sensibilització mediambiental de les famílies, la qual cosa ens permet potenciar aquest programa en els pròxims anys".