Valencià

Després de la coordinació de les àrees de Neteja i Tràfic, dirigides per la socialista Eva Delgado junt amb la Policia Local es determinen els treballs a realitzar en els diferents enllaços a l'A-70, així com la senyalització necessària i disposició dels vehicles per a garantir la màxima seguretat en les dites actuacions.

Estes actuacions es duran a terme en cinc fases en què es coordinaran operaris de la brigada de tràfic que col·locaran la senyalització prèvia i abalisament posterior, un jardiner municipal per a la poda d'arbustos i arbres que es consideren oportuns, diversos operaris de FCC així com efectius de la Policia Municipal de Sant Joan. Les diferents fases en les s'han dividit estes actuacions es realitzaran en el següent orde en primer lloc l'accés a l'autovia des del Campello, accés al nucli urbà de Sant Joan des de l'autovia, accés a l'autovia des del nucli de Sant Joan pel pas elevat, accés a la zona de La Font des de l'autovia per pas elevat, i finalment els treballs en la mitjana del pas elevat.