Valencià

Des de la Regidoria de Neteja, dirigida per Eva Delgado i després de la neteja de solars municipals, es van a realitzar una sèrie d'actuacions extraordinadias en els carrers de Sant Joan com a mesura complementària a les neteges ordinàries que es realitzen diàriament. Estos xafarranxos de neteja s'han organitzat per zones, tenint en compte en primer lloc els carrers que considerem de màxima prioritat, ja que són les més transitades i afectades per la brutícia, principalment pels excrements i deposicions canines.

En estes zones es realitzarà a més de la neteja ordinària, un neteja més intensiu aprofundint en la neteja de bol·lards, fanals, voreres i resta de mobiliari urbà. Actualment els operaris de l'empresa adjudicatària de neteja FCC, actuen de la manera següent: En primer lloc passa un operari amb la bufadora per a traure la brutícia, papers, fulls, pols dels llocs a on la barredora no pot arribar, en segon lloc es procedix a l'agranat mecànic, després es realitza la neteja pròpiament dita utilitzant aigua a pressió i producte desinfectant, fent insistència en bol·lards, senyals i fanals, finalment es passa novament la barredora per a eliminar i retirar els residus que hagen pogut quedar del procés de neteja.

En esta ocasió i per a poder realitzar una neteja més exhaustiva i profunda, s'ha organitzat un calendari previ per zones per a la realització d'estos xafarranxos, de manera que seran prèviament senyalitzats per a deixar els carrers lliures de vehicles que puguen entorpir les tasques de neteja.