Consell de Cultura

Què és?
 
El Consell Municipal de Cultura  de Sant Joan d'Alacant és un òrgan de participació, a través del qual, els diferents col•lectius i/o persones relacionades amb el sector cultural del municipi poden trobar un fòrum adequat per a canalitzar les seues opinions, suggeriments, necessitats, problemàtiques, propostes, iniciatives, i inquietuds, i que estes puguen ser tingudes en compte a l'hora de la presa de decisions municipals que els puguen afectar, així com unir esforços per a rendibilitzar el treball realitzat en la busca d'objectius comuns.

El Consell Municipal de Cultura es va constituir el 16 de març del 2015, els membres del Consell van cessar en la seua totalitat amb la renovació de la corporació. En aquestos moments s'està treballant per a convocar els nous membres del Consell.

Com funciona?
 
El funcionament d’aquest òrgan ve marcat pel seu Reglament, aprovat en el Ple de l'Ajuntament, i publicat en el BOP el 29 de gener del 2014. 

Per què un esborrany del Reglament?
 
La Regidoria de Cultura i Participació Ciutadana vol dotar d'un major protagonisme a les persones, associacions i col•lectius que treballen per la cultura en Sant Joan, és per això que proposarà al Consell un nou reglament d'organització.

En l'enllaç que seguix podràs trobar l'esborrany de Reglament d'Organització amb l'objectiu que ho conegues i pugues fer les teues propostes. També trobaràs un power point amb un breu resum dels punts més significatius, d'aquesta manera pretenem facilitar-te la comprensió del dit document.

Propostes a l'Esborrany i Calendari
 
Podràs enviar les teues propostes, fins al 16 de maig, a través del formulari que et presentem. Posteriorment es convocaran una sèrie de reunions de treball, en les que podràs participar, amb la finalitat d'estudiar les propostes rebudes, refondre-les i aprovar-les per a ser presentades davant del Consell de Cultura qui decidirà la seua tramitació.