A la  vista de les propostes plantejades en la sessió de 4 de desembre de 2017 del Ple de l'Observatori de Comerç Valencià, tenint en compte la coincidència de festius i els períodes de rebaixes, s'estableixen en el DOGV núm.8191 de 15 de desembre (segons document annex) els diumenges i festius per a la pràctica comercial de l'any 2018.

Documentos