CARTEL VILLA RUSIA

Encara està per escriure una història de la Guerra Civil a Sant Joan d’Alacant. La present exposició només pretén mostrar la riquesa de fonts documentals que custodia l'Arxiu Municipal, que al costat de la bibliografia local i els testimoniatges orals, ens poden ajudar a despertar la memòria i incentivar la recerca sobre la lluita de la població santjoanera en defensa de la llibertat i la democràcia.

 

 És considerable la quantitat de documents que conserva l'Arxiu Municipal de Sant Joan d’Alacant (AMSJA) dels anys de la Guerra Civil. De la preocupació pel control de la documentació ha quedat constància en dos fets significatius. El primer és que en 30 de juliol de 1937, en plena guerra per tant, una de les prioritats dels nostres edils republicans va ser encarregar dues prestatgeries de fusta col·locades en una habitació construïda en els baixos de la Casa Consistorial per a Arxiu. L'altra dada és que tan aviat com va acabar la guerra en el mes d'abril de 1939 l'alcalde rebia instruccions precises del Ministeri d'Educació i la Delegació Provincial de Recuperació de Documents sobre confiscació i custòdia dels arxius “de los desafectos”.

Amb l'exposició
Guerra Civil a Sant Joan d’Alacant. Fonts per al seu estudi es pretén mostrar la riquesa de fonts documentals que custodia l'AMSJA, que al costat de la bibliografia local i testimoniatges orals, ens poden ajudar a preservar de l'oblit la memòria i incentivar la recerca sobre la lluita de la població santjoanera en defensa de la llibertat i la democràcia.