Entre els objectius principals de l'Agència de Desenvolupament Local destaca el de la dinamització de les empreses del municipi. La promoció econòmica de Sant Joan d'Alacant suposa un aspecte clau per a combatre l'atur: sense empreses no hi ha ocupació, per això les actuacions de l'Ajuntament i d'aquesta àrea en concret estan dirigides a destinar tots els mitjans al nostre abast per afavorir:

  • Atraure inversors que instal·len les seues empreses en el nostre municipi.
  • Consolidar el creixement dels ja existents.
  • Fomentar el sorgiment de noves iniciatives empresarials