Valencià

EDICTE AUTORITZACIÓ ADJUDICACIÓ D'UN LLOC PER A VENDA NO SEDENTÀRIA (XURROS) PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. (Descarregar)