Valencià

- BASES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN MERCAT AGROECOLÒGIC EN LA PLAÇA D'ESPANYA. PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. (Descarregar)

 

-  SOL·LICITUD VENDA NO SEDENTÀRIA PER A MERCAT AGROECOLÒGIC (Descarregar)

 

 

NOTA: RECORDATORI QUE LES ASSOCIACIONS HAN DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD VIA TELEMÀTICA A TRAVES DE LA NOSTRA SEU ELECTRÒNICA, en l'apartat de TRAMITACIONS, en OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, trobarà el tràmit per a poder-ho realitzar, així com la sol·licitud.