Valencià

Publicació de les bases de la CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, D'AUTORITZACIONS PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL ROMIATGE DE SANTA FAÇ 2018.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de novembre al 31 de gener.