Concejalía
Valencià
L'ajuntament de Sant Joan d'Alacant avança en la seua oferta de serveis tecnològics als ciutadans i es fica de ple en el pagament virtual. La implantació d'aquest sistema, el més avançat de tota Espanya, s'aconsegueix gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració amb La Caixa.
 
A través d'un caixer o des de la pàgina web municipal, tots dos connectats a la “passarel·la telemàtica” de pagaments de l'entitat financera, els contribuents podran realitzar l'ingrés de taxes i preus públics, no domiciliats, que genera l'Ajuntament.
 
Segons informa el regidor d'Hisenda, Modest Baeza, “amb aquest nou servei, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, la qual cosa s'aconsegueix és estalviar tràmits i paperassa als ciutadans”, reduint el procés a una sola acció, “a través d'una targeta de crèdit comú i amb un sol desplaçament o des de casa”.
 
Permisos per a un mercat ambulant, com el de Santa Faç, i fins a les taxes de cementeri. La gran majoria d'impostos del Consistori podran saldar-se d'aquesta senzilla manera, evitant al ciutadà el procés d'extracció de tres còpies de formularis i les interminables cues en els bancs per a tornar, posteriorment, a l'Ajuntament.
 
La màquina ampliarà les seues possibilitats per a permetre, a més, el pagament d'altres tributs que genera el propi contribuent, com són les quotes de les escoles municipals, els tallers, etcètera. Tot açò mitjançant qualsevol targeta de crèdit del mercat ja siga Visa, MasterCard o fins i tot “affinitys”.
 
Si la gestió es realitza des de la pàgina web, l'usuari haurà de comunicar via internet les dades identificatives de l'instrument de pagament i el sistema informàtic verificarà la vigència del cobrament per a autoritzar a realitzar el pagament amb aquesta targeta. En finalitzar la gestió, es generarà un justificant, igual que el caixer imprimeix un rebut de l'operació.