Valencià

Des de la Regidoria d'Urbanisme posem a disposició ciutadana la possibilitat de realitzar aportacions quant a la modificació puntual nº 3 del Pla General aprovat en 2013, que afecta el centre històric del municipi.

Este és un exercici d'adaptació de les normes urbanístiques a la legislació vigent, de regulació per a solucionar els desajustaments, i d'implantació de millores en les condicions paisatgístiques, mediambientals i socials del centre urbà. D'esta manera, es dóna resposta a les sol·licituds de reajustament de l'ordenació detallada a la realitat existent i establim unes línies d'actuació que contribuïsquen a:

- Millorar el paisatge i frenar l'accelerada deterioració del centre històric

- Contribuir a la sostenibilitat ambiental, la cohesió social i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, tant en els habitatges com en els espais urbans

- Garantir un model sostenible i integrador tant ambiental com social i econòmic

- Regular l'evolució urbana del cas urbà amb la finalitat de què vaja en harmonia amb les edificacions existents

- Potenciar la rehabilitació i renovació urbana del centre històric tradicional, tant en el centre com en Benimagrell

Ací està disponible la Memòria de la modificació puntual nº 3

 

Per a participar, simplement cal remetre un correu a participa.territori@santjoandalacant.es amb la proposta, en la qual s'ha d'incloure les dades personals (nom i cognoms) i un telèfon de contacte.

En compliment de la llei 39/2015, a partir d'ara, abans d'aprovar ordenances i reglaments municipals se sotmetran a consulta pública. Els resultats no són jurídicament vinculants, però sí que existeix una ferma voluntat per part del govern municipal de prendre en compte els resultats en el procés d'elaboració de totes les normatives.