Valencià

Tal com li va ser comunicat a l'Ajuntament a l'inici de la prestació, en el seu municipi, del servei de telefonia mòbil de 4ª Generació (4G en la banda de 800 MHz), aquest servei pot produir afectacions en la recepció de televisió digital terrestre (TDT).

 Per a solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecte a la TDT, l'entitat ARRIBA800 duu a terme les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.

D'acord a l'Ordre Ministerial que regula aquest procés, el termini per a sol·licitar les actuacions en cas d'afectació per part dels usuaris de TDT, és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil.

Mitjançant la present comunicació li informem que ja està vençut el termini habilitat de 6 mesos, des de l'encès de la/s estació/és situada/s en el seu municipi, per a resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans. 

No obstant l'anterior, s'informa que dins de quinze dies, des de la data indicada en aquesta comunicació, finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades per les estacions a les quals es refereix el paràgraf anterior.

En el futur, en el seu municipi es podrien encendre noves estacions base de telefonia mòbil, en la banda de 800 MHz, si així ho consideraren necessari els operadors per a millorar aquest servei, en aquest cas es tornaria a informar al seu Ajuntament i s'atendrien de forma gratuïta les incidències que es produïren, obrint-se un nou termini de sis mesos des de la data d'encès.

En cas de qualsevol dubte o de requerir informació més detallada sobre les estacions del seu municipi pot cridar al telèfon gratuït de l'Oficina Tècnica d'Ajuntaments de LLEGA800, 900 831 902, on se li facilitarà tota la informació referent a les possibles afectacions ocasionades per estacions base de telefonia mòbil en el seu municipi o en municipis confrontants. Si els veïns del municipi volen posar-se en contacte amb arriba800, poden cridar al 900 833 999.