Pablo Celdrán de Paz.

Regidor de Personal i Ocupació Pública, Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, Transport Públic.

pabloceldran@santjoandalacant.es