A aquesta regidoria li correspon el disseny i aplicació d'una política de personal integradora dels interessos dels empleats públics amb els propis de l'Ajuntament, tot això a fi d'aconseguir una millor presentació dels serveis públics municipals d'acord amb els objectius de la corporació.

Pablo Celdrán de Paz.

Regidor de Personal i Ocupació Pública, Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, Mobilitat Urbana.

pabloceldran@santjoandalacant.es

 

TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA A AQUEST ÀREA, LA TROBARÀ EN EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA NOSTRA SEU ELECTRÒNICA (ACCEDIR)