Proves selectives

 Descripció d'informació o documentació Data de publicació BOP

BASES GENERALS PROCESSOS SELECTIUS  (Descarregueu)

EDICTE OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA - EXERCICI 2010 (Descarregueu

EDICTE OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA - EXERCICI 2012 (Descarregueu)

EDICTE OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA - EXERCICI 2015 (Descarregueu)

BOP 29.04.2010 

BOP 20.08.2010

BOP 28.5.2012

BOP 22.1.2015

 


CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A SELECCIONAR SET MONITORS/RES INFANTILS INTERINS PER AL PROGRAMA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT.

6.5.2016. Publicada convocatòria i bases específiques per a la selecció de set monitors/res infantils per al Programa de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral de Sant Joan d'Alacant en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seu electrònica de la web municipal. (Descarregueu). El termini de 10 dies hàbils per a presentar les sol·licituds de participació s'iniciarà demà 7.5.2016 i finalitzarà el 18.5.2016.

INSTÀNCIA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU - ANNEX I. (Descarregueu).

26.5.2016. Publicat edicte amb la llista provisional d'admesos al procés de selecció (Descarregueu).

10.6.2016. Publicat edicte amb la llista definitiva d'admesos, tribunal i data d'examen (Descarregueu).

13.7.2016. Publicada acta núm. 1 del tribunal (descarregueu).

18.7.2016. Publicada acta núm. 2 del tribunal amb resultats exercici oposició (descarregueu)

18.7.2016. Publicada acta núm. 3 del tribunal amb més resultats i assenyalant dia per a l'obertura dels sobres identificatius (descarregueu)

20.7.2016. Publicada acta núm. 4 del tribunal amb les identificacions dels aspirants. (descarregueu)

26.7.2016. Publicada acta núm. 5 del tribunal amb resolució del concurs i proposta provisional. (descarregueu)

26.7.2016. Publicada acta núm. 6 del tribunal amb reclamacions. (descarregueu)

28.7.2016. Publicada acta núm. 7 del tribunal amb reclamacions. (descarregueu)

2.8.2016. Publicada diligència Relació Definitiva Monitores Infantils. (descarregueu)


CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS SOCIALS.

28-1-2016. Publicades convocatòria i bases específiques per a la constitució d'una borsa de treball de treballadors socials en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seu electrònica de la web municipal. (Descarregueu).

INSTÀNCIA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES BORSA DE TREBALL TREBALLADORS SOCIALS 2016. (Descarregueu)

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES BORSA DE TREBALLADORS SOCIALS: S'informa als interessats que el termini de presentació d'instàncies al procés de selecció per a la Borsa d'Ocupació de Treballadors Socials es va obrir el passat 29 de gener de 2016 i el mateix acabarà el pròxim 11 de febrer de 2016 inclusiu.

25.2.2016 PUBLICAT HUI EDICTE AMB LA LLISTA PROVISIONAL ADMESOS BORSA TREBALLADORS SOCIALS (descarregueu).

Avís sobre el termini de tres dies hàbils per a esmenes a la Llista Provisional (descarregueu).

10.3.2016 PUBLICAT HUI EDICTE AMB LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, TRIBUNAL I DATA EXAMEN BORSA TREBALLADORS SOCIALS (descarregueu).

12.4.2016 Publicada acta núm. 1 del tribunal amb calendari per a la lectura de l' exercici (descarregueu).  

20.4.2016. Publicada acta núm. 2 del tribunal (descarregueu).

26.4.2016. Publicació de les actes 3, 4 i 5. Resultats de la fase d'oposició i inici del termini per a presentació de mèrits. (descarregueu). 

9.5.2016. Publicació acta núm. 6. (descarregueu).

20.5.2016. Publicació actes núm. 7 i 9. (descarregueu núm. 7) (descarregueu núm. 9).

24.5.2016. Publicació acta núm. 8 (descarregueu).

27.5.2016. Publicació acta núm. 10 - Fase Concurs - Valoració mèrits a efectes d' al·legacions i esmenes. (descarregueu).

30.5.2016. Publicació acta núm. 11. Correcció d'errades (descarregueu).

14.6.2016. Publicació acta núm. 12. Al·legacions al Concurs i Proposta definitiva de Constitució de la Borsa de Treball. (descarregueu).

17.6.2016. Publicació acta núm. 13. Darrera al·legació al Concurs. (descarregueu).


CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS.

23-12-2015. Publicades convocatòria i bases específiques per a la constitució d'una borsa de treball d' auxiliars administratius en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seu electrònica de la web municipal. (Descarregueu)

INSTÀNCIA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES BORSA D'OCUPACIÓ AUXILIARS ADMINISTRATIUS 2015. (Descarregueu)

28.1.2016. Publicat hui edicte amb llista provisional admesos Borsa Treball Auxiliars Administratius 2015. (Descarregueu)

28.1.2016. Publicat edicte en seu electrònica d'exclusió d'aspirant de la llista provisional. (Descarregueu)

9.2.2016. Publicat hui edicte amb llista definitiva d'admesos, tribunal i data exercici Borsa d'Ocupació d'Auxiliars Administratius 2015. (Descarregueu)

Resultats exercici (Descarregueu

Qüestionari exercici (Descarregueu)

22.3.2016. Publicada acta núm. 1 del tribunal (Descarregueu)

22.3.2016. Publicada acta núm. 2 del tribunal (Descarregueu)

8.4.2016. Publicada acta núm. 3 del tribunal -Al·legacions, nova correcció exercicis canvis en qualificacions publicades el passat 8 d'abril (Descarregueu).

13.4.2016. Publicada acta núm. 4 del tribunal (Descarregueu).

5.5.2016. Publicada acta núm. 5 del tribunal (Descarregueu).

1.6.2016. Publicada acta núm. 6 del tribunal amb resultats del concurs i data per a l'entrevista (Descarregueu).

7.6.2016. Publicada acta núm. 7 del tribunal amb les qualificacions totals provisionals (Descarregueu).

14.6.2016. Publicada acta núm. 8 del tribunal amb les qualificacions totals definitives (Descarregueu).