Antoni Manel Giner Espinosa

Des de l'àrea de Règim Interior es gestionen les àrees de Personal, Contractació, Secretaria, Informàtica, les dependències de la Casa Consistorial, així com la correcta implementació en l'organització dels requeriments tècnics, legals i processals, amb especial atenció a la Transparència i la Protecció de Dades.

Des de la Regidoria de Personal es dirigeix l'àrea de RR.HH. i PRL del nostre Ajuntament, aplicant a la seua gestió els criteris de Gerència aplicat a les seues Direccions de Servei, la col·laboració i la participació de tots en la consecució dels objectius, així com l'aplicació en la gestió de principis tècnics i normatius actualitzats, gestionant les necessitats i demandes del personal i de l'organització amb la major eficiència possible, comptant amb la important col·laboració de les organitzacions sindicals representades.

Satisfer les necessitats de personal d'edificis públics, serveis, dependències i activitats, així com millorar, malgrat les limitacions econòmiques, les condicions laborals del personal, és un gran objectiu per a la regidoria. El nostre personal és el nostre major i millor actiu.

Des de la Regidoria de Contractació es gestionen els contractes de Serveis i Col·laboració entre el Sector Públic i Privat, Subministraments, Gestió de Serveis Públics, Obres i Concessió d'Obra Pública en els quals participa l'Ajuntament, excloent els Contractes Menors recollits en l'art. 138. de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Gràcies a la aplicació dels principis d'economia i racionalitat en la despesa i aprofitant l'efecte de la competència, aconseguim estalviar importants quantitats a les arques municipals, sense perjudici en la qualitat dels serveis, subministraments, acabats, ni prestacions, la qual cosa redunda en una major eficiència en la despesa.

 

 Antoni Manel Giner i Espinosa

Regidor de Règim Interior (Personal i Contractació),  Desenvolupament Local, Emprenedoria, Ocupació. AEDL, Modernització i Policia.

antonimanel@santjoandalacant.es

 

Noticias

El passat 22 de març es va sol·licitar per part de la Regidoria de Desenvolupament ...
Amb l'arribada d'aquest tècnic s'obri un ventall de possibilitats en matèria d'Esport Sanitari, Envelliment Actiu ...
L’àrea de Contractació aconsegueix més de 100.000€ d’estalvi anual La regidoria de Contractació ha licitat ...
Amb motiu de la nova llei de Contractes Públics que entrarà en vigor el pròxim ...
La policia local de Sant Joan d'Alacant ha presentat a la plaça de l'Ajuntament els ...
Un acte d'agraïment i reconeixement a la seua trajectòria professional en què van assistir l'alcalde, ...