Descripció d'informació o documentació Data de publicació BOP

BASES GENERALS PROCESSOS SELECTIUS  (Descarregueu)

EDICTE OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA - EXERCICI 2010 (Descarregueu

EDICTE OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA - EXERCICI 2012 (Descarregueu)

EDICTE OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA - EXERCICI 2015 (Descarregueu)

BOP 29.04.2010 

BOP 20.08.2010

BOP 28.5.2012

BOP 22.1.2015


 

CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS FORMACIÓ PERSONES ADULTES DE SANT JOAN D'ALACANT

 

Edicte convocatòria i bases publicat en BOP Alacant 20.4.2017 (descarregueu)

Obert el termini de presentació d'instàncies per a participar del 21 d'abril al 2 de maig 2017.

Per a més informació visiteu el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de la Web municipal.  

Publicat hui, 18.05.2017, en tauler d'anuncis edicte amb la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. Termini per a reclamacions 10 dies hàbils. Últim dia del termini 1.6.2017. (descarregueu).

Publicat hui, 9.6.2017, en tauler d'anuncis edicte amb la llista definitiva d'aspirants admesos, composició del tribunal i data de l'exercici. (descarregueu).

AVIS: Per a més informació sobre el seguiment d'aquest procés selectiu dirigiu-vos a: http://santjoandalacant.sedelectronica.es/board//


CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D'AGENT D'IGUALTAT

Edicte convocatòria i bases publicat en BOP Alacant 20.4.2017 (descarregueu)

Obert el termini de presentació d'instàncies per a participar del 21 d'abril al 2 de maig 2017.

Per a més informació visiteu el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de la Web municipal.  

Publicat hui, 12.05.2017, en tauler d'anuncis, edicte amb la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. Termini per a reclamacions 3 dies hàbils. Últim dia del termini dimecres 17.05.2017. (Descarregueu).

Publicat hui, 25.5.2017, en tauler d'anuncis edicte amb la llista definitiva d'aspirants admesos, composició del tribunal i data de l'exercici. (descarregueu).

Publicat ahir, 12.6.2017: Anunci núm. 1 del tribunal amb la puntuació de l'exercici i obertura del termini per a la presentació de mèrits fins el 19 de juny. (descarregueu)

AVIS: Per a més informació sobre el seguiment d'aquest procés selectiu dirigiu-vos a: http://santjoandalacant.sedelectronica.es/board//