Concejalía
Valencià

Un curs acadèmic més, els i les alumnes del nostre municipi compten amb el Programa CINEDUCA, el qual es fonamenta en la relació del Cinema com a eina en l'Educació en Valors. En aquesta ocasió, hem comptat amb l'alumnat de 1er i 2on d’ESO de l'I.E.S. García Berlanga i el Col·legi Ntra. Sra. del Carmen per al visionat i el posterior treball reflexiu en l'aula a càrrec del docent, explicant com a recursos addicionals la Guia elaborada per la F.A.D.  i la Proposta Municipal aportada per la U.P.C.C.A.

Des d'ací volem subratllar la gran importància del treball col·laboratiu de la UPCCA i els Centres Educatius, i en concret del Cos Docent, en la implementació d'aquest programa.