CARTELL TALLERS GRATUÏTS FORMACIÓ I PREVENCIÓ DEL MAL ÚS DE LES TECNOLOGIES
Concejalía
Valencià
La regidoria de Serveis Socials, a través del Programa de seguiment d'acolliment familiar i en col·laboració amb l'Associació Valenciana d'Acolliment Familiar (AVAF), ha realitzat un taller amb l'objectiu de formar per a prevenir en l'ús de les tecnologies. El taller, que es va dur a terme el 26 de setembre, constava de dues parts, una dirigida als adults de les famílies acollidores amb la finalitat de dotar-los de recursos per a detectar i prevenir el mal ús de mòbils i tablets en els menors.
 
El segon taller on van participar aquests menors cercava principalment fer-los conscients dels possibles riscos que comporta l'ús inadequat d'aquestes eines tecnològiques.
 
La jornada va ser impartida per la psicòloga que dirigeix l'associació, qui ressalta la importància de formar tant a menors, com a progenitors, tutors o cuidadors a causa de la "tecnofobia" o por a usar les tecnologies, que es detecta en ells.