Captura de pantalla de la nueva web municipal de Sant Joan d'Alacant
Concejalía
Valencià

L’Ajuntament estrena una web adaptada a les noves tecnologies i a les plataformes socials.

 

El servei web municipal que oferim a través d'Internet s'ha convertit en els últims anys en una aplicació crítica per aconseguir els objectius marcats per l'Ajuntament. Aquesta web municipal funcionava fins ara sota una plataforma tecnològica robusta, però no actualitzada i amb falta de suport. Per això, per millorar la seguretat, la disponibilitat, així com les funcionalitats oferides ara i en el futur, l'Ajuntament ha modernitzat la seua web reestructurant i racionalitzant la informació que ofereix als ciutadans a través d'Internet, en un entorn accessible i segur, i comptant amb eines avançades per a la gestió i el seguiment de tota la informació i serveis publicats.

 

Per aquest motiu, es va dur a terme una contractació dels serveis professionals necessaris per realitzar la migració de la web municipal de l'Ajuntament a una nova versió de plataforma de gestió de continguts, basada en programari lliure, amb un disseny més actual i accessible que permeta una millor comunicació, ús i gestió de la informació. Un sistema amb publicació de continguts descentralitzat en la qual els piblicadors tinguen la suficient autonomia per publicar i administrar informació en un sistema únic normalitzat, amb fluxos d'aprovació en cas necessari.

 

Aconseguiments

 

- Nova plataforma tecnològica de base

- Migració i adaptació de continguts actuals a la nova plataforma

- Nova estructura, disseny i navegació

- Millores en la visualització multidispositiu

- Millorar la gestió de continguts

- Millorar l'accessibilitat

- Millorar la capacitat multillenguatge

- Millorar l’ús i mobilitat

- Millora de la seguretat

- Millora del rendiment

- Documentació del projecte

- Formació dels usuaris de la plataforma

- Manteniment software de la plataforma

 

El inici de la producció d'una nova web municipal amb les característiques anteriors esmentades permetrà avançar en els propers mesos en diferents aspectes i funcionalitats de la mateixa, com per exemple detalls de seguretat, accessibilitat, millora de continguts i la seua publicació, formació, nous desenvolupaments, integracions amb altres plataformes, entre d’altres.

 

D'aquesta manera, l'Ajuntament posa a la disposició de ciutadans i usuaris un lloc web municipal renovat que permetrà prestar servei en Internet en unes condicions òptimes tant ara com en els propers anys.

 

Es va fixar un import màxim de 10.000 euros per a aquest contracte menor (gràcies a que tenia marge en 2016 per fer-ho dins de la partida de despesa corrent). De les 4 empreses a les quals es va demanar, 3 van presentar projecte. Va guanyar l'empresa Sistel d'Alacant, tant en preu (7.388,00 euros + IVA), com en qualitat del projecte.