Fotografia de la Regidora d'Urbanisme.

La Regidoria d'Urbanisme s'encarrega de la redacció, tramitació i coordinació de les figures de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística que el desenvolupen.

El planejament actual necessita una revisió que pose en valor principis com la racionalitat, la sostenibilitat i la diversificació perquè el propi desenvolupament del nostre poble puga revertir en el benestar present i futur dels nostres veïns i veïnes, allunyant-nos definitivament d'un model econòmic insostenible basat en la construcció.

Sant Joan necessita un nou paradigma de creixement i convivència, on les persones i el seu benestar siguen una prioritat. Per això, des de la Regidoria d'Urbanisme treballarem per a aconseguir un poble més sostenible i amable, on es planifique en funció de les necessitats actuals i previsibles, i no en funció dels interessos de privilegiats, posant en valor els elements patrimonials i la trama urbana que ens han caracteritzat com a poble durant segles i replantejant un creixement cap a dins, fomentant la rehabilitació i adaptació d'habitatges.

 

Esther Donate Pérez

Regidora d'educació, sanitat, tercera edat i urbanisme.

estherdonate@santjoandalacant.es

Noticias

El projecte de reparació del Partidor del Toril té el vistiplau de la Direcció general ...
S'eleva a Ple l'aprovació definitiva del sector SUP11, el qual rebleix l'avinguda Miguel Hernández al ...
La direcció territorial de patrimoni ha donat el vistiplau al projecte del govern de l'alcalde ...
L'empresa municipal de Sant Joan, Persones i Ciutat, ha lliurat a l'Ajuntament la documentació final ...
L’Ajuntament s’empara amb fons europeus per finançar la creació del Centre d’Interpretació de l’Horta d’Alacant ...
MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 8 DE L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE SANT JOAN ...