Fotografia de la Regidora d'Urbanisme.

La Regidoria d'Urbanisme s'encarrega de la redacció, tramitació i coordinació de les figures de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística que el desenvolupen.

El planejament actual necessita una revisió que pose en valor principis com la racionalitat, la sostenibilitat i la diversificació perquè el propi desenvolupament del nostre poble puga revertir en el benestar present i futur dels nostres veïns i veïnes, allunyant-nos definitivament d'un model econòmic insostenible basat en la construcció.

Sant Joan necessita un nou paradigma de creixement i convivència, on les persones i el seu benestar siguen una prioritat. Per això, des de la Regidoria d'Urbanisme treballarem per a aconseguir un poble més sostenible i amable, on es planifique en funció de les necessitats actuals i previsibles, i no en funció dels interessos de privilegiats, posant en valor els elements patrimonials i la trama urbana que ens han caracteritzat com a poble durant segles i replantejant un creixement cap a dins, fomentant la rehabilitació i adaptació d'habitatges.

 

Esther Donate Pérez

Regidora d'educació, sanitat, tercera edat i urbanisme.

estherdonate@santjoandalacant.es

Noticias

Ahir van començar les obres del Partidor de Toril , un element que forma part ...
El director General d’Administració Local Antoni Such Botella ha convocat aquest matí als municipis que ...
El projecte de reparació del Partidor del Toril té el vistiplau de la Direcció general ...
S'eleva a Ple l'aprovació definitiva del sector SUP11, el qual rebleix l'avinguda Miguel Hernández al ...
La direcció territorial de patrimoni ha donat el vistiplau al projecte del govern de l'alcalde ...
L'empresa municipal de Sant Joan, Persones i Ciutat, ha lliurat a l'Ajuntament la documentació final ...