Fotografia de la Regidora d'Urbanisme.

La Regidoria d'Urbanisme s'encarrega de la redacció, tramitació i coordinació de les figures de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística que el desenvolupen.

El planejament actual necessita una revisió que pose en valor principis com la racionalitat, la sostenibilitat i la diversificació perquè el propi desenvolupament del nostre poble puga revertir en el benestar present i futur dels nostres veïns i veïnes, allunyant-nos definitivament d'un model econòmic insostenible basat en la construcció.

Sant Joan necessita un nou paradigma de creixement i convivència, on les persones i el seu benestar siguen una prioritat. Per això, des de la Regidoria d'Urbanisme treballarem per a aconseguir un poble més sostenible i amable, on es planifique en funció de les necessitats actuals i previsibles, i no en funció dels interessos de privilegiats, posant en valor els elements patrimonials i la trama urbana que ens han caracteritzat com a poble durant segles i replantejant un creixement cap a dins, fomentant la rehabilitació i adaptació d'habitatges.

 

Esther Donate Pérez

Regidora d'educació, sanitat, tercera edat i urbanisme.

estherdonate@santjoandalacant.es

Noticias

La direcció territorial de patrimoni ha donat el vistiplau al projecte del govern de l'alcalde ...
L'empresa municipal de Sant Joan, Persones i Ciutat, ha lliurat a l'Ajuntament la documentació final ...
L’Ajuntament s’empara amb fons europeus per finançar la creació del Centre d’Interpretació de l’Horta d’Alacant ...
MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 8 DE L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE SANT JOAN ...
L'àrea d'Urbanisme de Sant Joan, amb Sergio Agueitos al capdavant, ha estat mesos treballant per ...