Concejalía
Valencià
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 8 DE L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE SANT JOAN D'ALACANT, PER A ESMENAR ERROR MATERIAL EN LA QUALIFICACIÓ DE VIARIS EN LA URBANITZACIÓ LA FONT. (Descarregar)